Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање између Улице царице Милице и примарног насипа у Футогу и проследили га Скупштини града на усвајање. На данашњој седници већином гласова су прихваћени Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Буковац (локалитет резервоар), Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел “Нови Сад”), Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Кип у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације Мишелука III, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне “Север II” у Новом Саду, Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне “Север IV” у Новом Саду, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет уз секундари одбрамбени насип у Ветернику), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације становања “Авијатичарко насеље” (локалитет на парцели број 3392/40 КО Нови Сад I), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II (локалитет уз Улицу Пеђе Милосављевића), као и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Стамбене агенције Града Новог Сада.

О прихваћеним предлозима изјасниће се одборници и одборнице на седници Скупштине која ће се одржати у четвртак, 19. октобра.