Na današnjoj sednici Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa razmatran je Izveštaj o potpisivanju Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji od strane novoimenovanih i novopostavljenih lica u gradskim organima, javnim i javno komunalnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada za period od 1. januara do 8. septembra 2017. godine u ponovljenom postupku. Naime, na prethodnoj sednici ovog radnog tela, kada je konstatovano da nisu svi funkcioneri potpisali Izjavu o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa, zaključeno je da se njima uputi ponovljeni poziv za potpisivanje.

U današnjem Izveštaju se navodi da je tekst Izjave u ponovljenom postupku upućen na adrese dvadesetak imenovanih i postavljenih lica u gradskim organima, javnim i javno komunalnim preduzećima, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Grad Novi Sad i gradskim upravama i službama Grada Novog Sada za navedeni period, a da desetak funkcionera još nije potpisalo Izjavu.

Kako je tokom prošle godine poziv za potpisivanje Izjave Savet uputio na adrese više od 600 funkcionera, a u toku ove godine dodatno i novopostavljenim i novoimenovanim licima, na sednici je konstatovano da mogu biti zadovoljni odzivom lokalnih funkcionera i odbornika za potpisivanje  Izjave o prihvatanju obaveze poštovanja Etičkog kodeksa.

Na sednici je takođe predloženo da se Savet do kraja godine još jednom obrati svim vršiocima javnih funkcija u Novom Sadu pismom u kojem će ih podsetiti na obavezu pridržavanja odredaba iz ovog dokumenta.