На данашњој седници Савета за праћење примене Етичког кодекса разматран је Извештај о потписивању Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији од стране новоименованих и новопостављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада за период од 1. јануара до 8. септембра 2017. године у поновљеном поступку. Наиме, на претходној седници овог радног тела, када је констатовано да нису сви функционери потписали Изјаву о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса, закључено је да се њима упути поновљени позив за потписивање.

У данашњем Извештају се наводи да је текст Изјаве у поновљеном поступку упућен на адресе двадесетак именованих и постављених лица у градским органима, јавним и јавно комуналним предузећима, организацијама и установама чији је оснивач Град Нови Сад и градским управама и службама Града Новог Сада за наведени период, а да десетак функционера још није потписало Изјаву.

Како је током прошле године позив за потписивање Изјаве Савет упутио на адресе више од 600 функционера, а у току ове године додатно и новопостављеним и новоименованим лицима, на седници је констатовано да могу бити задовољни одзивом локалних функционера и одборника за потписивање  Изјаве о прихватању обавезе поштовања Етичког кодекса.

На седници је такође предложено да се Савет до краја године још једном обрати свим вршиоцима јавних функција у Новом Саду писмом у којем ће их подсетити на обавезу придржавања одредаба из овог документа.