Savet za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini na današnjoj sednici razmatrao je i većinom glasova usvojio Predlog odluke o dopuni Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave. Predlogom ove odluke uređeno je pravo za naknadu dela troškova prevoza učenika koji pohađaju Vazduhoplovnu akademiju u Beogradu, s obzirom da ovakva ustanova za teritiriju Republike Srbije postoji samo u Beogradu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu, kojim su obezbeđena sredstva od oko 50 milinona dinara namenjenog za investicione aktivnosti u novoj zgradi Zavoda.

Članovi saveta su razmatrali i prihvatili Analizu „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2016. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine i zajedno sa predlogom odluke i predlogom rešenja uputili Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.