Савет за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини на данашњој седници разматрао је и већином гласова усвојио Предлог одлуке о допуни Одлуке о накнади дела трошкова међумесног превоза ученика који имају пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају средњу школу чије је седиште на територији друге јединице локалне самоуправе. Предлогом ове одлуке уређено је право за накнаду дела трошкова превоза ученика који похађају Ваздухопловну академију у Београду, с обзиром да оваква установа за теритирију Републике Србије постоји само у Београду.

На данашњој седници прихваћен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину, којим су обезбеђена средства од око 50 милинона динара намењеног за инвестиционе активности у новој згради Завода.

Чланови савета су разматрали и прихватили Анализу „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2016. године“ Института за јавно здравље Војводине и заједно са предлогом одлуке и предлогом решења упутили Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.