Danas je održana XXVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje između Ulice carice Milice i primarnog nasipa u Futogu

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (lokalitet rezervoar)

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet uz Hotel „Novi Sad“)

4. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Kip u Sremskoj Kamenici

5. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije Mišeluka III u Novom Sadu

6. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone „Sever II“ u Novom Sadu

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone „Sever IV“ u Novom Sadu

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet uz sekundarni odbrambeni nasip u Veterniku)

9. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije stanovanja „Avijatičarko naselje“ u Novom Sadu (lokalitet na parceli broj 3392/40 KO Novi Sad I)

10. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Mali Beograd – Veliki rit II u Novom Sadu (lokalitet uz Ulicu Peđe Milosavljevića)

11. Odluka o izmenama Odluke o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu

12. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju pijaca

13. Odluka o dopuni Odluke o naknadi dela troškova međumesnog prevoza učenika koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a pohađaju srednju školu čije je sedište na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave

14. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Građevinskog preduzeća Mostogradnja AD, Beograd i otpisu duga ovom privrednom društvu u postupku privatizacije

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Stambene agencije Grada Novog Sada

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2017. godinu

18. Zaključak o Analizi „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2016. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

19. Rešenje o razrešenju i imenovanju zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe „Dosta je bilo“

20. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednice i članice Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članice Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o prvom imenovanju članice Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o razrešenju i imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Dučić“, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad – Šangaj

– Rešenje o imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Vlahović“, Novi Sad – Šangaj

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za odnose sa verskim zajednicama

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Popović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole „Isidor Bajić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Đorđe Natošević“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka