Pred članovima Saveta za osobe sa posebnim potrebama na današnjoj sednici našlo se Razmatranje dopisa Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije Grada Novog Sada, povodom zahteva Saveta za određivanje stručnog lica u vezi sa radom semaforske signalizacije na teritoriji Grada Novog Sada.

Na sednici Saveta prisustvovao je predstavnik Odeljenja za razvoj i upravljanje saobraćajem, Dejan Stojković, stručno lice koje je upoznalo članove Saveta sa radom svetlosne saobraćajne signalizacije na teritoriji Grada Novog Sada i koji je objasnio režima sobraćaja na problematičninm raskrsnicama na koje je Savet ukazao.

– Brzina kretanja pešaka na pešačkim prelazima je po standardu od 1 do 1,2 m/s, i imajući u vidu režim i gustinu saobraćaja imamo da semafor koji je na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina – Žarka Zrenjanina, nema mogućnost produženja trajanja zelenog svetla za pešake, Bulevar Oslobođenja – Jevrejska, Futoška ima četiri različita programa tokom dana, zeleno za pešake traje oko 20 sekundi osim tokom noći to jest posle 21 čas pa do 5 časova ujutru i planirano je da se u narednom periodu izmeni noćni program kao i da ga aktiviramo nakon 23 sata. Na raskrsnici Futoški put – hajduk Veljkova, cara Dušana u narednom periodu se planira izmena rada semafora i ima mogućnost produženja od 4 do 6 sekundi. Na semaforu Narodnog fronta – Šekspirova, povećano je zeleno vreme za pešake na 15 sekundi, a za pešački prelaz u centru Rumenke, gde je dužina trajanja zelenog svetla 8 sekundi i zaštitino vreme je 10 sekundi, mišljenja smo da je to  vreme dovoljno – objasnio je predstavnik Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije.