Пред члановима Савета за особе са посебним потребама на данашњој седници нашло се Разматрање дописа Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог Сада, поводом захтева Савета за одређивање стручног лица у вези са радом семафорске сигнализације на територији Града Новог Сада.

На седници Савета присуствовао је представник Одељења за развој и управљање саобраћајем, Дејан Стојковић, стручно лице које је упознало чланове Савета са радом светлосне саобраћајне сигнализације на територији Града Новог Сада и који је објаснио режима собраћаја на проблематичнинм раскрсницама на које је Савет указао.

– Брзина кретања пешака на пешачким прелазима је по стандарду од 1 до 1,2 м/с, и имајући у виду режим и густину саобраћаја имамо да семафор који је на раскрсници Булевара Михајла Пупина – Жарка Зрењанина, нема могућност продужења трајања зеленог светла за пешаке, Булевар Ослобођења – Јеврејска, Футошка има четири различита програма током дана, зелено за пешаке траје око 20 секунди осим током ноћи то јест после 21 час па до 5 часова ујутру и планирано је да се у наредном периоду измени ноћни програм као и да га активирамо након 23 сата. На раскрсници Футошки пут – хајдук Вељкова, цара Душана у наредном периоду се планира измена рада семафора и има могућност продуженја од 4 до 6 секунди. На семафору Народног фронта – Шекспирова, повећано је зелено време за пешаке на 15 секунди, а за пешачки прелаз у центру Руменке, где је дужина трајања зеленог светла 8 секунди и заштитино време је 10 секунди, мишљења смо да је то  време довољно – објаснио је представник Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.