Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini razmatran je i jednoglasno prihvaćen Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad  za 2017. godinu.

Izmene Programa rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2017. godinu izvršene su u delu Programa investicionih aktivnosti i tekućeg održavanja Doma zdravlja iz sredstava budžeta Grada za 2017. godinu i u Finansijskom planu za 2017. godinu. Ove izmene su izvršene nakon donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada za 2017. godinu, kojom su Domu zdravlja iz neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina obezbeđena sredstva u iznosu od 25.850.000 dinara za nabavku medicinske opreme, vozila, usluga izrade projektne dokumentacije, računarske opreme, klima uređaja, nameštaja i radova na kapitalnom održavanju objekata.

Izmenom su obuhvaćene i aktivnosti izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova na adaptaciji objekta Doma zdravlja „Novi Sad“ na Bulevaru cara Lazara, obezbeđenjem dodatnih sredstava iz tekuće budžetske rezerve, što je preduslov za sprovođenje aktivnosti na obezbeđenju i unapređenju funkcionalnosti objekata javne namene koje se finansiraju od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.