На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини разматран је и једногласно прихваћен Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад  за 2017. годину.

Измене Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2017. годину извршене су у делу Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља из средстава буџета Града за 2017. годину и у Финансијском плану за 2017. годину. Ове измене су извршене након доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града за 2017. годину, којом су Дому здравља из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година обезбеђена средства у износу од 25.850.000 динара за набавку медицинске опреме, возила, услуга израде пројектне документације, рачунарске опреме, клима уређаја, намештаја и радова на капиталном одржавању објеката.

Изменом су обухваћене и активности израде пројектне документације за извођење радова на адаптацији објекта Дома здравља „Нови Сад“ на Булевару цара Лазара, обезбеђењем додатних средстава из текуће буџетске резерве, што је предуслов за спровођење активности на обезбеђењу и унапређењу функционалности објеката јавне намене које се финансирају од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.