Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je i većinom glasova prihvaćen Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine.

U Izveštaju se konstatuje da su prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, u posmatranom periodu, ostvareni u iznosu od 18.711.848.207,00 dinara, što predstavlja 73,7% planiranih sredstava na godišnjem nivou, odnosno 98,1% planiranih sredstava budžeta, prema planovima za izvršenje budžeta za period januar-septembar 2017. godine.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta, finansirani iz svih izvora sredstava iz budžeta, izvršeni su u iznosu od 10.052.233.743,84 dinara, kojim je izmiren deo obaveza u izveštajnom periodu i koji čini 39,6% planiranih rashoda i izdataka za celu godinu, a 52,7% u odnosu na planove za izvršenje budžeta za period januar-septembar 2017. godine.

Odstupanja između planiranih i izvršenih rashoda i izdataka nastala su, jer je zbog proceduralnih razloga, realizacija stvorenih obaveza, po podnetim zahtevima na kraju izveštajnog perioda, usledila po završetku tog perioda. Takođe i zbog toga što svi planirani rashodi u tom vremenu nisu mogli da se realizuju do kraja tog perioda zbog utvrđenih rokova u kojima se izvršavaju, odnosno, do 5-og odnosno 20-og u mesecu za prethodni mesec (plate i komunalni troškovi), a za određene rashode  zbog započetog, a nedovršenog postupka javne nabavke i postupanja u skladu sa ugovorenom dinamikom izvođenja radova i sprovođenja plaćanja do kraja izveštajnog perioda.