Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2017. godinu i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2017. godinu.

Na sednici su većinom glasova prihvaćeni predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja javno komunalnih preduzeća za 2017. godinu i to, „Gradskog zelenila, „Čistoće“, „Informatike“, „Novosadske toplane“, „Tržnice“, „Vodovoda i kanalizacije“, „Lisja“, „Zoohigijene i Veterine Novi Sad“, ,„Puta“, kao i Javnog gradskog saobraćajnog preuzeća „Novi Sad“.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će odbornice i odbornici raspravljati na narednoj sednici.