Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о процени вредности капитала, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину.

На седници су већином гласова прихваћени предлози решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања јавно комуналних предузећа за 2017. годину и то, „Градског зеленила, „Чистоће“, „Информатике“, „Новосадске топлане“, „Тржнице“, „Водовода и канализације“, „Лисја“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“, ,„Пута“, као и Јавног градског саобраћајног преузећа „Нови Сад“.

Прихваћени предлози упућени су Скупштини Града Новог Сада о којима ће одборнице и одборници расправљати на наредној седници.