Članice i članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici razmatrali su i većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Sterijinog pozorja“ za 2017. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa rada Pozorišta mladih za 2017. godinu.

Skupština Grada Novog Sada je na sednici održanoj 24. februara 2017. godine donela Odluku o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“ u Rumenci sa ciljem da organizuje i unapredi kulturni život mesta, i to kroz organizovanje i promovisanje kulturnih i umetničkih programa i promovisanje kulturnog nasleđa. S tim u vezi, Predlogom odluke su predviđene neophodne izmene i dopune i usklađivanje Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.