Чланице и чланови Савета за културу на данашњој седници разматрали су и већином гласова прихватили Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада „Стеријиног позорја“ за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Позоришта младих за 2017. годину.

Скупштина Града Новог Сада је на седници одржаној 24. фебруара 2017. године донела Одлуку о оснивању Културног центра „Руменка“ у Руменци са циљем да организује и унапреди културни живот места, и то кроз организовање и промовисање културних и уметничких програма и промовисање културног наслеђа. С тим у вези, Предлогом одлуке су предвиђене неопходне измене и допуне и усклађивање Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад.