Na današnjoj sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, udruženja i ustanove koje se bave ovim pitanjima su predstavile svoje aktivnosti i probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.

Sednici su prisustvovali predstavnici Škole za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalida “DES” DOO, Udruženja ratnih veterana, invalida i porodica poginulih boraca, Udruženja distrofičara, Organizacija gluvih Novi Sad, Udruženja paraplagičara Novi Sad, Udruženja za pomoć osobama sa autizmom, Humanitarnog udruženja “Vilson”, Udruženja Prizma Autizma, Udruženja ratnih i mirodopskih vojnih invalida, Gradske organizacije slepih i slabovidih Novi Sad, Udruženja građana “Sunce” za cerebralnu  i dečiju paralizu i predstavnici Udruženja mentalno nerazvijenih osoba Novi Sad.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u socijalnom  i ekonomskom životu društva.