Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja danas su na sednici većinom glasova prihvatili Predlog plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje, potes Ševinjak u Ledincima i Predlog plana detaljne regulacije Pejinovog naselja u Novom Sadu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na Današnjoj sednici većinom glasova prihvaćeni su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije „Bulevar III“ u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br. 7079 i 7123 K.O. Novi Sad I), potom Predlog odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije opštestambene zone između ulica Rumenačke i Pariske komune u Novom Sadu, Predlog odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije blokova između Bulevara Jaše Tomića, Gagarinove ulice, Bulevara kralja Petra I, Rumenačke ulice i Ulice Pariske komune u Novom Sadu (lokalitet uz atomsko sklonište), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Zmaj Ognjena Vuka i Kraljevića Marka), Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora za porodično stanovanje zapadno od Fruškogorske ulice u Bukovcu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije poslovanja i porodičnog stanovanja na prostoru „Mali Beograd – Veliki rit I“ u Novom Sadu i Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela centra u Petrovaradinu.

Većinom glasova prihvaćeni su i Predlog odluke kojom se predlaže prenos prava svojine na parcelama u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, kao i Predlog odluke o načinu kupovine stanova u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške.

Prihvaćeni predlozi naći će se pred odbornicima i odobrnicama na sednici Skupštine grada u četvrtak, 14. decembra.