Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања данас су на седници већином гласова прихватили Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање, потес Шевињак у Лединцима и Предлог плана детаљне регулације Пејиновог насеља у Новом Саду и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

На Данашњој седници већином гласова прихваћени су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације „Булевар III“ у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 7079 и 7123 К.О. Нови Сад I), потом Предлог одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације општестамбене зоне између улица Руменачке и Париске комуне у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама и допунама плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и Улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште), Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела центра у Петроварадину.

Већином гласова прихваћени су и Предлог одлуке којом се предлаже пренос права својине на парцелама у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, као и Предлог одлуке о начину куповине станова у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке.

Прихваћени предлози наћи ће се пред одборницима и одобрницама на седници Скупштине града у четвртак, 14. децембра.