Na današnjoj sednici članovi Saveta za obrazovanje i sport razmatrali su i većinom glasova usvojili Predlog odluke o određivanju organa Grada Novog Sada nadležnog za utvrđivanje područja osnovnih škola za upis dece.

Predlogom ove Odluke propisano je da je područja osnovnih škola za upis dece utvrđuje Gradsko veće Grada Novog Sada svojim aktom, na predlog Gradske uprave za obrazovanje i to do 1. februara tekuće godine za narednu školsku godinu, a izveštaj o utvrđivanju područja osnovnih škola za upis dece usvaja Gradsko veće Grada Novog Sada na predlog Gradske uprave za obrazovanje i dostavlja ga Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, do 1. juna tekuće godine.

Članovi Saveta su prihvatili i Predlog odluke o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u budžetu Grada Novog Sada u 2018. godini, kojim se utvrđuje da se u budžetu obezbeđuju sredstva za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u visini 80% od ekonomske cene po detetu, dok preostalih 20 % čine sredstva roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika dece, sredstva Republike Srbije, kao i sredstava za regresiranje.