На данашњој седници чланови Савета за образовање и спорт разматрали су и већином гласова усвојили Предлог одлуке о одређивању органа Града Новог Сада надлежног за утврђивање подручја основних школа за упис деце.

Предлогом ove Oдлуке прописано је да је подручја основних школа за упис деце утврђује Градско веће Града Новог Сада својим актом, на предлог Градске управе за образовање и то до 1. фебруара текуће године за наредну школску годину, a извештај о утврђивању подручја основних школа за упис деце усваја Градско веће Града Новог Сада на предлог Градске управе за образовање и доставља га Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, до 1. јуна текуће године.

Чланови Савета су прихватили и Предлог одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у буџету Града Новог Сада у 2018. години, којим се утврђује да се у буџету обезбеђују средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини 80% од економске цене по детету, док преосталих 20 % чине средства родитеља, односно других законских заступника деце, средства Републике Србије, као и средстава за регресирање.