Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini prihvatili su na današnjoj sednici Predlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini i Predlog odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu odluke o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini, pravo na umanjenje ostvaruju porodice sa troje i više dece, do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26. godine života, i to čiji članovi imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za rasejana lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime. Pravo na umanjenje, kako je navedeno u Predlogu odluke, ostvaruje se za komunalne usluge koje pružaju JKP “Novosadska toplana”, JKP “Vodovod i kanalizacija” i JKP “Čistoća”, a naplaćuje ih JKP “Informatika” putem jedinstvenog mesečnog računa. Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga, objašnjeno je na sednici, utvrđuje se u visini od 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, najkasnije do 25.  januara 2018. godine.

Prema Predlogu odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom pod prava na finansijsku podršku potpadaju novčana pomoć za prvo dete, novčana pomoć za trojke, novogodišnja novčana pomoć, novogodišnji poklon, novčani poklon povodom Dana Grada, besplatan boravak dece u predškolskoj ustanovi, besplatna ishrana dece u osnovnim školama, pomoć u školovanju darovitih učenika srednjih škola i studenata, finansijska podrška porodici sa decom upisanom u privatnu predškolsku ustanovu i naknada troškova za vantelesnu oplodnju

O prihvaćenim Predlozima odluke raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skuštine grada u sredu, 27. decembra.