Članovi Saveta za kulturu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Kroz delatnost Centra, kako se navodi u obrazloženju Predloga odluke, podsticaće se stvaralaštvo dece i mladih, kroz najrazličitije kulturne i edukativne aktivnosti u kojima će, pored dece, učestvovati i njihovi roditelji, staratelji i vaspitači. Predviđaju se i programski sadržaji i edukacije za decu sa posebnim potrebama, kao i decu iz osetljivih društvenih grupa. Saradnjom sa zainteresovanim akterima Novog Sada, koji se bave programima kulture i obrazovanja dece uticaće, se na razvoj i negovanje nove publike. Tako će, kako je navadeno, obrazovati novi proizvođači i korisnici kulture, osvešćeni od najranijeg detinjstva za učešće u kreativnoj industriji.

Predlogom odluke utvrđene su i delatnosti Centra, među kojima su izvođačka umetnost, druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke delatnosti, umetničko stvaralaštvo, rad umetničkih ustanova, delatnost biblioteka i arhiva, delatnost muzeja, galerija i zbirki, umetničko obrazovanje, ostalo obrazovanje, izdavanje časopisa i periodičnih izdanja, ostala izdavačka delatnost, delatnost prikazivanja kinematografskih dela i ostale zabavne i rekreativne delatnosti.

Inicijativu o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, podnela je Mesna zajednica “Sonja Marinković”, na predlog Društva “Raspustilište”, a inicijativu su podržali Predškolska ustanova “Radosno detinjstvo”, projektni tim Omladinske prestonice Evrope – OPENS 2019, OŠ “Nikola Tesla”, Srednja stručna škola u Novom Sadu i druge ustanove i organizacije koje se bave radom sa decom i mladima, kao i brojni građani.

Na današnjoj sednici Saveta većinom glasova prihvaćen je i Predlog odluke o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad.

Inicijativa Odborničke grupe “Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka”, za podizanje spomenika ruskom caru Nikolaju II Romanovu u Novom Sadu, kao i inicijativa Gradske organizacije Srpskog pokreta Dveri iz Novog Sada za podizanje spomenika Bošku Pavloviću, oficiru srpske vojske iz Prvog svetskog rata, biće prosleđene Zavodu za zaštitu spomenika kulture i JP “Urbanizmu”, kako bi stručne službe dale mišljenje o navedenim inicijativama. Nakon dobijenog mišljenja, Savet će se izjasniti i o samim inicijativama.