Danas je održana XXXII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Odluka o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

2. Odluka o prenosu prava svojine na nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada

3. Plan detaljne regulacije područja turističko-sportsko-rekreativne površine u jugozapadnom delu naseljenog mesta Bukovac

4. Plan detaljne regulacije radne zone u Rumenki

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (pet lokaliteta)

6. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije prostora planiranog za arheološki park, zapadno od Bulevara Evrope u Novom Sadu

7. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije zone privrednih delatnosti uz Državni put IIA-119 Novi Sad – Beočin u Ledincima

8. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za 2018. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad o proceni vrednosti kapitala

10. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Sambo savezu Grada Novog Sada, u osnivanju

11. Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za obeležavanje stogodišnjice oslobođenja Novog Sada u Prvom svetskom ratu i ulaska srpske vojske u Novi Sad

12. Rešenje za razrešenje zamenice člana i imenovanje zamenika člana Gradske izborne komisije

13. Rešenje za imenovanje članice i zamenice članice Gradske izborne komisije

14. Odluka o usvajanju Projekta javno – privatnog partnerstva za finansiranje i upravljanje kontinuiranim obavljanjem delatnosti snabdevanja stanovništva lekovima, pomoćnim lekovitim sredstvima i medicinskim sredstvima

15. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad