Данас је одржана XXXII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Oдлука о оснивању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

2. Одлука о преносу права својине на непокретности у власништву Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада

3. План детаљне регулације подручја туристичко-спортско-рекреативне површине у југозападном делу насељеног места Буковац

4. План детаљне регулације радне зоне у Руменки

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (пет локалитета)

6. Одлука о изради Плана детаљне регулације простора планираног за археолошки парк, западно од Булевара Европе у Новом Саду

7. Одлука о изради Плана детаљне регулације зоне привредних делатности уз Државни пут IIA-119 Нови Сад – Беочин у Лединцима

8. Одлука о Програму инвестиционих активности за 2018. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

9. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о процени вредности капитала

10. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада Самбо савезу Града Новог Сада, у оснивању

11. Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за обележавање стогодишњице ослобођења Новог Сада у Првом светском рату и уласкa српске војске у Нови Сад

12. Решење за разрешење заменице члана и именовање заменика члана Градске изборне комисије

13. Решење за именовање чланице и заменице чланице Градске изборне комисије

14. Одлука о усвајању Пројекта јавно – приватног партнерства за финансирање и управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима

15. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и члана Надзорног одбора „Новосадског позоришта –  Újvidéki Színház“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању два члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Техничке школе „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад