На данашњој седници Савета за заштиту животне средине чланови Савета су разматрали Информацијu о резултатима рада Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2017. годину.

Седници су присуствовали представници Градске управе за заштиту животне средине, а помоћник начелника ове градске управе Слободан Цветковић објаснио је да су положај и надлежности Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада утврђени Одлуком о градским управама Града Новог Сада и Програмом заштите животне средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године.

Он је изнео информацију о редовним пословима који се обављају у Градској управи за заштиту животне средине, те истакао активности као што је изградња новог парка између Детелинаре и Новог насеља, чији пројекат је финансирала ова ГУ, добијања статуса заштићеног природног добра Парка Института у Сремској Каменици, као и после дуго година добијање буџета за научно-истраживачке пројекте у области заштите животне средине.