Чланови Савета за особе са посебним потребама су на данашњој седници разматрали Информацију о Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у области социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад за 2018. годину.

Средства за финансирање или суфинансирање програма овог конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину у износу од  50 милиона динара, где је предвиђено да 25 милиона динара иде за програме удружења грађана које реализују удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе и мултпле склерозе, ментално недовољно развијених особа, особа оболелих од аутизма, дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида.

За програме дневне подршке у заједници који имају за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом предвиђено је 11.050.000 динара, за програме подршке за самосталан живот у друштву особа са инвалидитетом предвиђено је 6.150.000 динара, за програм подршке породици са децом којима се унапређују капацитети породице предвиђено је 3.000.000 динара и 4.800.000 динара је предиђено за програме саветодавно-терапијске, социјално-едукативне и рехабилитационо-терапијске подршке.

Право учешћа и критеријуми за оцену пријављених програма су дефинисани у Јавном конкурсу објављеном 22.02.2018. године на званичној интернет презентацији Града Новог Сада и трајаће до 5. марта 2018. године.