Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad.

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećimao kojim je propisano da Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave donosi organ jedinice lokalne samouprave nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća, na predlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Prema Predlogu odluke, Javni konkurs se oglašava u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu Grada Novog Sada“, u dnevnom listu „Dnevnik“ kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Skupštine Grada Novog Sada, a sprovodi ga Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora.