Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад са текстом огласа о Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 38. став 2. Закона о јавним предузећимао којим је прописано да Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе доноси орган јединице локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Према Предлогу одлуке, Јавни конкурс се оглашава у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Града Новог Сада“, у дневном листу „Дневник“ као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, а спроводи га Комисија за спровођење конкурса за избор директора.