Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja većinom glasova prihvatili su na današnjoj sednici Predlog plana detaljne regulacije Radne zone južno od pruge u Futogu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Prema Predlogu ovog plana, područje obuhvaćeno planom nalazi se u okviru celine pretežno namenjene radnim zonama i zaštitnom zelenilu. To je prostor koji je pretežno namenjen sekundarnim (industrijskim pogonima, građevinarstvu i slično) i tercijarnim delatnostima (proizvodnom i uslužnom zanatstvu, trgovini, ugostiteljstvu i drugo). Za postojeći kompleks fabrike “Milan Vidak” predviđa se revitalizacija postojećih i uvođenje novih prerađivačkih kapaciteta, uz mogućnost podele na više manjih nezavisnih kompleksa. U okviru radnih zona, kako je navedeno u Predlogu plana, u ovoj urbanističkoj celini moguće je planirati i prostore namenjene stovarištima i skladištima. Ostatak prostora namenjen je za zaštitno zelenilo, meliorativne kanale i saobraćajne površine (drumski i železnički saobraćaj). U okviru železničkog područja nalazi se i železnička stanica Futog.

Na današnjoj sednici članovi i članice Saveta većinom glasova su proihvatili i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli 8550/1 KO Novi Sad I) i takođe ga uputili Skupštini grada na razmatranje.

Ova dva predloga naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.