Danas je održana XXXIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije Radne zone južno od pruge u Futogu

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na parceli 8550/1 KO Novi Sad I)

3. Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina

4. Program razvoja turizma Grada Novog Sada za period 2018-2022. godina

5. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu

6. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad za 2018. godinu

7. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Sterijinog pozorja, Novi Sad

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

12. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

13. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad

14. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Pozorišta mladih, Novi Sad

15. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

16. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

17. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

19. Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

20. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti članice Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Doma zdravlja „Novi Sad“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice i imenovanju člana Školskog odbora Baletske škole u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Marija Trandafil“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad