Данас је одржана XXXIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације Радне зоне јужно од пруге у Футогу

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели 8550/1 КО Нови Сад I)

3. Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022. година

4. Програм развоја туризма Града Новог Сада за период 2018-2022. година

5. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину

6. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2018. годину

7. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад

9. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

10. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

12. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

13. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

14. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Позоришта младих, Нови Сад

15. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

16. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

17. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Културног центра „Руменка“, Руменка

19. Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад са текстом огласа о Јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

20. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности чланице Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о именовању чланице Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Балетске школе у Новом Саду

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Марија Трандафил“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању чланице Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад