Комисији за представке и предлоге обратила се Мирјана Прерадов у име станара објекта у Улици Милеве Марић број 5 са представком да се њихов и још неколико стамбених објеката сниме како би могли да их озаконе и легализују. Према њеним речима, у плановима њихових објеката нема и те површине се воде само као парцеле. Због тога они нису у могућности да легализују своје станове. Комисија ће њихову представку упутити Градској управи за урбанизам на разматрање и затражити одговор.

Такође, Комисији се обратио и Владимир Мирков у име суграђана из Улице Алберта Ајнштајна, где је предвиђена изградња објеката за колективно становање. Како је Мирков нагласио, они се не противе тој изградњи, али проблем представља што је та градња делом предвиђена и на зеленој површини коју они годинама сами уређују и одржавају. Наиме, запуштену зелену површину у близини њихових кућа, станари ове улице су самоиницијативно очистили од корова и амброзије, засадили су квалитетно дрвеће и направили дечије игралиште на којем се играју њихова деца, али и деца из околних улица. Тај простор и одраслима служи за шетњу и дружење и боравак у природи. Њихов захтев се односи само на померање будућег објекта и то свега за око 25 метара, како се не би уништило игралиште.

Чланице и чланови Комисије за представке и предлоге размотрили су и одговоре од надлежних управа и институција на раније предате представке и упутиће их грађанима на кућне адресе.