Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова неколико предлога планова детаљне регулације и упутили их Скупштини града на разматрање. Међу прихваћенм предозлозима су Предлог плана детаљне регулације Петроварадин IX, потом Предлог плана детаљне регулације простора за породично становање јужно од Книнске улице у Ветернику и Предлог плана детаљне регулације дела радне зоне јужно од Државног пута IБ-12 у Каћу. На данашњој седници већинм гласова прихваћени су и Предлог плана детаљне регулације дела простора за пословање у Кисачу, Предлог детаљне регулације простора за породично становање у Руменки, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж пута М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет стрелиште), Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за вишепородично становање и парковске површине “Роткварија” у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације вишепородичног становања југозападно од Булевара Европе, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације тематског парка на Транџаменту у Петроварадину, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације „Булевар III“ у Новом Саду (локалитет у Улици Хиландарској број 3) и Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Адица у Новом Саду. Данас је прихваћен и Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине Града Новог Сада заказаној за петак, 13. априла.