Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti održavanje javnih zelenih površina, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene, Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o održavanju čistoće.

Savet je razmatrao Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2018. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2017. godinu – tekuće subvencije, Izveštaj o realizaciji Programa izgradnje objekata vrelovoda Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2017. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti u 2017. godini za 2017. godinu i Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2017. godinu.

Na današnjoj sednici usvojeni su i izveštaji o realizaciji Programa investicionih aktivnosi za 2017. godinu sledećih preduzeća: JKP „Tržnica“, JKP „Put“, JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“, JKP „Čistoća“, JKP „Lisje“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Gradsko zelenilo“, JKP „Informatika“, JGSP „Novi Sad“, kao i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2017. godini.

Prihvaćeni predlozi i izveštaji upućeni su Skupštini grada o kojima će odbornici raspraljati na narednoj sednici.