Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању комуналних делатности одржавање јавних зелених површина, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о држању домаћих животиња и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о одржавању чистоће.

Савет је разматрао Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2018. годину, Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције, Извештај о реализацији Програма изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину, Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за 2017. годину и Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2017. годину.

На данашњој седници усвојени су и извештаји о реализацији Програма инвестиционих активноси за 2017. годину следећих предузећа: ЈКП „Тржница“, ЈКП „Пут“, ЈКП „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Лисје“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Информатика“, ЈГСП „Нови Сад“, као и Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години.

Прихваћени предлози и извештаји упућени су Скупштини града о којима ће одборници распраљати на наредној седници.