Članovi Saveta za zaštitu životne sredine prihvatili su danas većinom glasova Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Kako je objašnjeno na današnjoj sednici Saveta, Program je obuhvatio podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte, potom programe i projekte praćenja stanja životne sredine (monitoring) na teritoriji Grada Novog Sada, programe zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Grada Novog Sada, istraživačke i razvojne programe i projekte, obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine i troškove realizacije Programa.

Kako je ocenjeno na sednici Saveta, sredstvima za zaštitu i unapređenje životne sredine finansirani su značajni programi i projekti koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine.

Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu naći će se pred odbornicima i odobrnicama na sednici Skupštine Grada Novog Sada, koja treba da se održi u petak, 13. aprila.