Чланови Савета за заштиту животне средине прихватили су данас већином гласова Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Како је објашњено на данашњој седници Савета, Програм је обухватио подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, потом програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада, програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада, истраживачке и развојне програме и пројекте, образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације Програма.

Како је оцењено на седници Савета, средствима за заштиту и унапређење животне средине финансирани су значајни програми и пројекти који доприносе заштити и унапређењу животне средине.

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину наћи ће се пред одборницима и одобрницама на седници Скупштине Града Новог Сада, која треба да се одржи у петак, 13. априла.