Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i omladini su, na današnjoj sednici, razmatrali Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja „Novi Sad“ za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2018. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2018. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2018. godinu.

Svi predlozi su prihvaćeni i biće upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.