Члaницe и члaнoви Сaвeтa за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини су, на данашњој седници, разматрали Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2018. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2018. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину.

Сви предлози су прихваћени и биће упућени на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.