Obaveštavamo vas da „Službeni list Grada Novog Sada“ broj 18/2018 neće biti distribuiran pretplatnicima i da je štampan u veoma malom tiražu zbog velikog broja strana i troškova štampanja. U „Službenom listu Grada Novog Sada“ broj 18 je objavljen Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2018. godinu.

„Službeni list Grada Novog Sada“ broj 18/2018 je objavljen na sajtu Skupštine Grada Novog Sada i može se preuzeti na sledećem linku: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2018/04/sl-18-2018.pdf