Обавештавамо вас да „Службени лист Града Новог Сада“ број 18/2018 неће бити дистрибуиран претплатницима и да је штампан у веома малом тиражу због великог броја страна и трошкова штампања. У „Службеном листу Града Новог Сада“ број 18 је објављен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2018. годину.

„Службени лист Града Новог Сада“ број 18/2018 је објављен на сајту Скупштине Града Новог Сада и може се преузети на следећем линку: https://skupstina.novisad.rs/wp-content/uploads/2018/04/sl-18-2018.pdf