Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог плана детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и Канала Дунав-Тиса-Дунав, као и Предлог плана детаљне регулације дела Спортског центра “Сајмиште” и упутили их Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Већином гласова чланова Савета прихваћени су Предлог одлуке о изменама и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, браће Рибникар и Доже Ђерђа), потом Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара Војводе Степе у Новом Саду (локалитет Југовићево), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду (локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др.), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет уз Државни пут IБ-21 и др.), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Радничкој улици број 25) и Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Васе Стајића број 7).

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на наредној седници Скупштине града, заказаној за понедељак, 14. маја.