Danas je održana XXXV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeće tačke Dnevnog reda:

1. Plan detaljne regulacije prostora za poslovanje na ulaznim pravcima između Temerinske ulice, Puta Šajkaškog odreda i Kanala Dunav-Tisa-Dunav u Novom Sadu

2. Plan detaljne regulacije dela Sportskog centra „Sajmište“ u Novom Sadu

3. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u bloku između ulica Antona Čehova, braće Ribnikar i Doža Đerđa)

4. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu zapadno od Subotičkog bulevara i severno od Bulevara Vojvode Stepe u Novom Sadu (lokalitet Jugovićevo)

5. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između ulica Futoške, Hajduk Veljkove, Rumenačke i Subotičkog Bulevara u Novom Sadu (lokalitet opštegradskog centra uz Ulicu braće Popović i dr.)

6. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (lokalitet uz Državni put IB-21 i dr.)

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Radničkoj ulici broj 25)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Železničke ulice u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Vase Stajića broj 7)

9. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća “Parking servis” Novi Sad za 2017. godinu

10. Odluka o postavljanju biste Momčila Tapavice u Novom Sadu

11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2018. godinu

12. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Gradskom džudo savezu Novog Sada, u osnivanju

13. Rešenje kojim se odobrava upotreba naziva Grada Novog Sada Konjičkom savezu Novog Sada, u osnivanju

14. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju članice Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad