Данас је одржана XXXV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације простора за пословање на улазним правцима између Темеринске улице, Пута Шајкашког одреда и Канала Дунав-Тиса-Дунав у Новом Саду

2. План детаљне регулације дела Спортског центра „Сајмиште“ у Новом Саду

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у блоку између улица Антона Чехова, браће Рибникар и Дожа Ђерђа)

4. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара Војводе Степе у Новом Саду (локалитет Југовићево)

5. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког Булевара у Новом Саду (локалитет општеградског центра уз Улицу браће Поповић и др.)

6. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет уз Државни пут IБ-21 и др.)

7. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Радничкој улици број 25)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Васе Стајића број 7)

9. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад за 2017. годину

10. Одлука о постављању бисте Момчила Тапавице у Новом Саду

11. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2018. годину

12. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада Градском џудо савезу Новог Сада, у оснивању

13. Решење којим се одобрава употреба назива Града Новог Сада Коњичком савезу Новог Сада, у оснивању

14. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о именовању члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад