Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2018. godinu.

Izmene Programa poslovanja izvršene su u organizacionoj strukturi ovog Preduzeća imenovanjem predsednika i novih članova Nadzornog odbora, kao i imenovanjem vršioca dužnosti direktora preduzeća od 13. aprila 2018. godine.

Izmene planiranih finansijskih pokazatelja uslovljene su planiranom isplatom solidarne pomoći zaposlenima, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Visina solidarne pomoći po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa, što je uvećanje troškova ovog preduzeća za iznos od 60 miliona dinara. Sa druge strane planirano je povećanje prihoda od prodaje usluga za isti iznos i očekuje se zbog dodatnog angažovanja radnika na poslovima kontrole putnika u autobusima, povećanja broja ugovornih vožnji, kao i zbog planiranog uvođenja nove linije Veternik – Sajlovo, pa je planirani finansijski rezultat preduzeća za 2018. godinu ostao nepromenjen.

Na današnjoj sednici Savet je usvojio i Predlog rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije i imenovanju zamenika komandanta, načelnika i članova Gradskog štaba za vanredne situacije.

Zakonom o vanrednim situacijama, propisano je da za koordinaciju i rukovođenje zaštitom i spasavanjem u vanrednim situacijama, kao operativno–stručno telo, Skupština Grada obrazuje Gradski štab za vanredne situacije. Čine ga komandant Štaba, po položaju, zamenik komandanta Štaba, načelnik i članovi Štaba koji se imenuju iz redova Gradskog veća Grada Novog Sada, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Hidrometeorološkog zavoda, iz zdravstvenih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada, načelnika gradskih uprava i direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća.