Чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2018. годину.

Измене Програма пословања извршене су у организационој структури овог Предузећа именовањем председника и нових чланова Надзорног одбора, као и именовањем вршиоца дужности директора предузећа од 13. априла 2018. године.

Измене планираних финансијских показатеља условљене су планираном исплатом солидарне помоћи запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса, што је увећање трошкова овог предузећа за износ од 60 милиона динара. Са друге стране планирано је повећање прихода од продаје услуга за исти износ и очекује се због додатног ангажовања радника на пословима контроле путника у аутобусима, повећања броја уговорних вожњи, као и због планираног увођења нове линије Ветерник – Сајлово, па је планирани финансијски резултат предузећа за 2018. годину остао непромењен.

На данашњој седници Савет је усвојио и Предлог решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације.

Законом о ванредним ситуацијама, прописано је да за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, као оперативно–стручно тело, Скупштина Града образује Градски штаб за ванредне ситуације. Чине га командант Штаба, по положају, заменик команданта Штаба, начелник и чланови Штаба који се именују из редова Градског већа Града Новог Сада, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарства одбране и Војске Србије, Хидрометеоролошког завода, из здравствених установа на територији Града Новог Сада, начелника градских управа и директора јавних и јавних комуналних предузећа.