Članovi Saveta za osobe sa posebnim potrebama su na današnjoj sednici upoznati sa Informacijom o radu Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik – Novi Sad.

Osnovna delatnost ovog Društva je pružanje usluga prevođenja sa i na znakovni jezik gluvim i nagluvim osobama i ostvarivanju njihovih prava u zajednici. Delatnost Društva usmerena je i na osposobljavanju tumača i prevodilaca, njihovom razvoju, podučavanju znakovnom jeziku i ostalim specifičnim oblicima komunikacije, a radi prevazilaženja socijalnih i ostalih teškoća nastalih kod osoba oštećenog sluha kao posledica oštećenja sluha.

Kako je istakla Nina Baranovski, predsednica ovog Društva, cilj ove organizacije je da unapređuje prevodilačku profesiju u oblastima simultanog prevodilaštva, kao i da doprinese dobrobiti prevodilaca kao profesionalne zajednice, zastupajući njihove interese u svim slučajevima kada je to potrebno. Društvo sprovodi program obuke Učenja znakovnog jezika Modul 1 i Modul 2, promoviše stručno usavršavanje, doprinosi širenju kulture i promoviše lingvistički identitet zajednice gluvih, kao i srpski znakovni jezik, radi na istraživanju, učenju, zaštiti i unapređenju znakovnog jezika, prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti teorije i prakse, bavi se stručnim usavršavanjem budućih tumača znakovnog jezika, organizuje, edukacije, seminare, savetovanja i predavanja iz delatnosti Društva, uspostavlja i razvija saradnju sa univerzitetima, institutima, stručnim udruženjima, državnim i društvenim organima i organizacijama i stručnim licima, pruža podršku borbi za ostvarivanje prava korisnika znakovnog jezika na korišćenje svog prvog jezika i informiše i edukuje sve zainteresovane.

– Naša misija je unapređenje rada i obrazovanja prevodilaca i tumača za znakovni jezik, realizacija aktivnosti koje će biti odgovor na potrebe zajednice gluvih i nagluvih kao i promocija njihovog lingvističkog indentiteta – naglasila je Nina Baranovski i dodala da je prevodilački servis jedan od najpotrebnijih vidova podrške zajednice gluvih na njihovom putu ka društvenoj afirmaciji čime se korisnicima znakovnog jezika pruža mogućnost da uživaju pravo na slobodu mišljenja, izražavanja i pravo da primaju i šire informacije.