Чланови Савета за особе са посебним потребама су на данашњој седници упознати са Информацијом о раду Друштвa тумача и преводилаца за знаковни језик – Нови Сад.

Основна делатност овог Друштва је пружање услуга превођења са и на знаковни језик глувим и наглувим особама и остваривању њихових права у заједници. Делатност Друштва усмерена је и на оспособљавању тумача и преводилаца, њиховом развоју, подучавању знаковном језику и осталим специфичним облицима комуникације, а ради превазилажења социјалних и осталих тешкоћа насталих код особа оштећеног слуха као последица оштећења слуха.

Како је истакла Нина Барановски, председница овог Друштва, циљ ове организације је да унапређује преводилачку професију у областима симултаног преводилаштва, као и да допринесе добробити преводилаца као професионалне заједнице, заступајући њихове интересе у свим случајевима када је то потребно. Друштво спроводи програм обуке Учења знаковног језика Модул 1 и Модул 2, промовише стручно усавршавање, доприноси ширењу културе и промовише лингвистички идентитет заједнице глувих, као и српски знаковни језик, ради на истраживању, учењу, заштити и унапређењу знаковног језика, прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области теорије и праксе, бави се стручним усавршавањем будућих тумача знаковног језика, организује, едукације, семинаре, саветовања и предавања из делатности Друштва, успоставља и развија сарадњу са универзитетима, институтима, стручним удружењима, државним и друштвеним органима и организацијама и стручним лицима, пружа подршку борби за остваривање права корисника знаковног језика на коришћење свог првог језика и информише и едукује све заинтересоване.

– Наша мисија је унапређење рада и образовања преводилаца и тумача за знаковни језик, реализација активности које ће бити одговор на потребе заједнице глувих и наглувих као и промоција њиховог лингвистичког индентитета – нагласила је Нина Барановски и додала да је преводилачки сервис један од најпотребнијих видова подршке заједнице глувих на њиховом путу ка друштвеној афирмацији чиме се корисницима знаковног језика пружа могућност да уживају право на слободу мишљења, изражавања и право да примају и шире информације.