Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambena pitanja na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra u Petrovaradinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog rešenja o delimičnom ukidanju Rešenja o vraćanju utrina i pašnjaka broj 462-24/93-I-9 od 16. i 20. decembra 1994. godine i ovaj Predlog takođe je upućen Skupštini grada na razmatranje.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine zakazanoj za petak, 15. juna.