Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања на данашњој седници већином гласова прихватили су Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације центра у Петроварадину и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. На данашњој седници већином гласова прихваћен је и Предлог решења о делимичном укидању Решења о враћању утрина и пашњака број 462-24/93-I-9 од 16. и 20. децембра 1994. године и овај Предлог такође је упућен Скупштини града на разматрање.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборници и одборнице на седници Скупштине заказаној за петак, 15. јуна.